Menu

Υπηρεσίες - Φωτοβολταικά

Η CENERGY AE παρέχει ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες υπηρεσίες που αφορούν στην υλοποίηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Εφαρμόζει τη πολιτική “με το κλειδί στο χέρι” σε όλα τα φωτοβολταϊκά έργα που αναλαμβάνει ανεξαρτήτως μεγέθους.

Α. Μελέτη έργου – Αρχικός Σχεδιασμός – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Θέματα Χρηματοδότησης

 • Αναλυτική μελέτη χωροθέτησης και ενεργειακής απόδοσης από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Ε.Μ.Π. Το στάδιο αυτό είναι και το σημαντικότερο. Είναι πολλές οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος : Απο το σωστό προσανατολισμό και τη γωνία κλίσης ως προς τον ορίζοντα μέχρι μικρές σκιάσεις λόγω διαφόρων παράπλευρων αντικειμένων. Οι απώλειες είναι πάντα μετρήσιμες σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε μια άρτια μελέτη ενεργειακής απόδοσης.
 • Αρχικός σχεδιασμός έργου. Το τεχνικό γραφείο που ανήκει στον όμιλο Raftopoulos Group αναλαμβάνει μια αυστηρή απεικόνιση της εγκατάστασής σας. Παράλληλα ο Πολιτικός Μηχανικός της εταιρίας μας εκπονεί τη στατική μελέτη του ικριώματος στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων με βάση τις συνθήκες της περιοχής. Η επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού γίνεται μετά από συζήτηση με τον επενδυτή με γνώμονα πάντα το συμφέρον του.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στις προϋποθέσεις ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα και στη χρηματοδότηση της επένδυσης. Η εταιρία μας συνεργάζεται με όλες τις ελληνικές τράπεζες που διαθέτουν δανειακά προϊόντα που αφορούν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών με τη ΔΕΗ και το Δημόσιο χωρίς καμία επιβάρυνση και προώθηση του φακέλου αδείας. Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών εγγράφων και συμβάσεων και αρχειοθέτηση τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
 • Υλοποίηση και παρουσίαση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του έργου.

Β. Προμήθεια Εξοπλισμού – Υλοποίηση Εγκατάστασης – Θέση σε λειτουργία

 • Προμήθεια του εξοπλισμού που έχει επιλεγεί ακολουθούμενου από όλα τα πιστοποιητικά του, τα τεχνικά εγχειρίδια και τις εγγυήσεις.
 • Υλοποίηση της εγκατάστασης απο άρτια εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και φυσικά υπό την επίβλεψη Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου και Πολιτικού Μηχανικού. Το εμπορικό κατάστημα δομικών υλικών που ανήκει στον Όμιλο Raftopoulos Group αναλαμβάνει να προμηθεύσει όλα τα υλικά που θα χρειαστούν στο στάδιο της υλοποίησης της εγκατάστασης αυθημερόν και σε συνδυασμό με την άριστη οργάνωση των συνεργείων μας, έχουν σαν αποτέλεσμα η διάρκεια της εγκατάστασης για ένα φωτοβολταικό σύστημα στέγης να μην ξεπερνάει τη μια ή το πολύ τις δύο μέρες!
 • Μεγάλη προσοχή και μέριμνα στη μόνωση της στέγης ή του δώματος αν αφορά εγκατάσταση σε κατοικία. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ενδεχόμενη διάτρηση της μόνωσης είναι πάντα άρτια και πιστοποιημένα. Αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς (μερεμέτι) από το συνεργείο μας.
 • Θέση σε λειτουργία με παράλληλη επίδειξη του τρόπου ελέγχου του συστήματος.

Γ. Τεχνική Υποστήριξη (After sales service) – Εγγυήσεις – Ασφάλιση – Τηλεμετρική παρακολούθηση

 • Το ασφαλιστικό γραφείο του ομίλου Raftopoulos Group αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση στην ασφάλιση του συστήματος σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες. Παρέχει ασφάλεια έναντι καιρικών φαινομένων, κακόβουλων ενεργειών, πυρός, καλής λειτουργίας και ζωής για τον επενδυτή. Όλα αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι φυσικά προαιρετικά.
 • Παροχή εγγυήσεων από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού και γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας από την εταιρία μας.
 • Δυνατότητα τηλεμετρικής παρακολούθησης απο την έδρα μας για συνεχή έλεγχο και άμεση διόρθωση και αποκατάσταση πιθανής δυσλειτουργίας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα κράτησης στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
 • Συμβόλαια συντήρησης. Γενικά, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ελάχιστη έως μηδενική συντήρηση. Η μόνη ουσιαστικά συντήρηση που απαιτείται είναι ο καθαρισμός των κρυστάλλων των φωτοβολταϊκών πάνελ από σκόνες και μικρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες στην απόδοσή τους. Παρ' όλα αυτά, η εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα σύναψης ετήσιων συμβολαίων συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας του συστήματος.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης η CENERGY AE είναι δίπλα σας. Το after sales service αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα και επενδύουμε σε αυτό. Εξάλλου, θεωρούμε οτι με διαφορά η καλύτερη διαφήμιση για εμάς είναι οι ικανοποιημένοι μας πελάτες.

               123

Συμμετέχουμε στην έκθεση

SYMMETEXOYME 2012_GR

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η εταιρεία μας διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, διότι διαθέτει πραγματική πείρα σε μικρά και μεγάλα έργα και στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς ανώτατης εκπαίδευσης ειδικά καταρτισμένους πάνω σε θέματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η εμπειρία μας αυτή μεταφράζεται σε πλήρως λειτουργικούς και αποδοτικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν αδιάκοπα από την πρώτη μέρα σύνδεσης.

Άδειες Πάρκων

Άδειες φωτοβολταικών πάρκων προς πώληση

Αιολικά συστήματα

Μικρές ανεμογεννήτριες για οικιακές εφαρμογές και εως 50 KWp διασυνδεδεμένες στο δίκτυο

Αντλίες θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας NIBE, VAILLANT , CARRIER.

Ηλιακά Συστήματα

Ηλιακή υποστήριξη θέρμανσης, Ηλιακοί θερμοσίφωνες, Δοχεία αδρανείας, Κάθετα μπόιλερς λεβητοστασίου.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Προγράμματα ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ κατ'οίκων

 

 

Go to top